Vrouwtje met twee donkere lengtestreepjes op voorlijf ©Bryan Goethals

Gewone nachtwolfspin

Meer weten?

Wolfspinnen zijn heel goede moeders. Ze dragen hun eicocon met zich mee aan de spintepels. Als de spinnetjes uit het ei komen, klimmen ze via de poten op het achterlijf van de moeder. Op die manier kunnen ze veilig meeliften. Dit verklaart ook sommige internetvideo’s waarin het achterlijf van een spin plots blijkt uiteen te spatten in tientallen spinnetjes.

Gewone nachtwolfspin (Trochosa terricola)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen. Zoals de naam suggereert, jaagt deze soort voornamelijk ’s nachts.

Habitat: onder stenen, strooisel, mos in vochtige gebieden.

Herkennen aan:

  • grotere, robuuste wolfspin
  • voorlijf met typische lichte middenband, met in de voorste verbreding twee donkere streepjes in de lengte
  • achterlijf met hartvlek die meestal niet sterk afsteekt tegen de rest van het achterlijf

Te verwarren met:

  • de andere drie Belgische Trochosa-soorten. De verschillen in aftekening van de hartvlek zijn geen betouwbaar onderscheidend kenmerk. Onderzoek van de voortplantingsstructuren geeft definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 7-14 mm

♂: 7-9 mm

Wanneer?

♀: hele jaar door

♂: hele jaar door