Vrouwtje Poelpiraat met duidelijke witte rand aan voorlijf ©Norbert Willaert

Poelpiraat

Meer weten?

Wolfspinnen zijn heel goede moeders. Ze dragen hun eicocon met zich mee aan de spintepels. Als de spinnetjes uit het ei komen, klimmen ze via de poten op het achterlijf van de moeder. Op die manier kunnen ze veilig meeliften! Dit verklaart ook sommige internet video’s waarin het achterlijf van een spin plots blijkt uiteen te spatten in tientallen spinnetjes.

Poelpiraat (Pirata piraticus)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen.

Habitat: komen voor in waterrijke habitats zoals rond stilstaand (vijver, poelen) en traag stromend water (beken,…) of minstens in een vochtige omgeving (bv. natte weiden).

Herkennen aan:

  • voorlijf meestal met een witte rand
  • achterlijf met witte -al dan niet onderbroken- lijn langs de hartvlek
  • poten licht- of donkergroen

Te verwarren met:

  • andere Pirata-soorten. De witte tekening langs de hartvlek is redelijk betrouwbaar als onderscheidend kenmerk, maar ontbreekt ook soms. Daarom geeft onderzoek van de voortplantingsstructuren definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 4,5-9 mm

♂: 4-6,5 mm

Wanneer?

♀: mei tot augustus/september

♂: mei tot augustus/september