Female ©Bert Pijs

Huisspringspin

Meer weten?

Springspinnen hebben een uitstekend zicht. Dit gebruiken ze niet alleen om prooien te lokaliseren maar speelt ook een rol bij het versieren van een vrouwtje. Zo kunnen de mannetjes vaak opvallende kleuren hebben en maken ze ritmische bewegingen (die eigenlijk wel wat op dansen lijken) tijdens de balts. De Huisspringspin vertoont gedrag dat soms geïnterpreteerd wordt alsof ze "handtam" is. Ze lijkt dan geen angst te hebben voor de mens en er zelfs op te springen en over te lopen.

Huisspringspin (Pseudeuophrys lanigera)

Web: Springspinnen maken geen web, maar gebruiken hun grote en goed ontwikkelde ogen om hun prooi van ver te spotten, dichterbij te sluipen en uiteindelijk te bespringen.

Habitat: vrijwel uitsluitend bij bebouwing: op muren, daken, hekken, wordt heel regelmatig binnenshuis gevonden.

Herkennen aan:

  • kleine, gedrongen spin
  • voorlijf zwart, met kenmerkende driehoek van witte haren
  • achterlijf donker met lichtere middenband

Te verwarren met:

  • Lijkt wel wat op de Harige springspin en worden ook vaak in hetzelfde habitat aangetroffen. De Huisspringspin heeft op het voorlijf een lichte driehoek terwijl de Harige springspin daar vlekken heeft.

Grootte

♀: 4-6 mm

♂: 4-5 mm

Wanneer?

♀: binnenshuis: hele jaar door, buiten: piek mei tot juli

♂: binnenshuis: hele jaar door, buiten: piek mei tot juli