Vrouwtje met zwart-wit kleurpatroon ⒸLuc Regniers

Huiszebraspin

Meer weten?

Springspinnen hebben een uitstekend zicht. Dit gebruiken ze niet alleen om prooien te lokaliseren maar speelt ook een rol bij het versieren van een vrouwtje. Zo kunnen de mannetjes vaak opvallende kleuren hebben en maken ze ritmische bewegingen (die eigenlijk wel wat op dansen lijken) tijdens de balts. De grote kaken van een mannetje Huiszebraspin spelen hierin ook een rol.

Huiszebraspin (Salticus scenicus)

Web: Springspinnen maken geen web, maar gebruiken hun grote en goed ontwikkelde ogen om hun prooi van ver te spotten, dichterbij te sluipen en uiteindelijk te bespringen.

Habitat: wordt heel vaak gevonden op muren en hekken, soms binnenshuis bij een raam. Ook op stenen, rotsen en boomstammen.

Herkennen aan:

  • heel herkenbaar zwart-wit patroon
  • kleine, gedrongen spin
  • ♂: mannetje met sterk vergrote, zwarte kaken

Te verwarren met:

  • Er komen in ons land nog drie andere zebraspinsoorten voor die qua tekening sterk gelijkend kunnen zijn.

Grootte

♀: 5-7 mm

♂: 5-7mm

Wanneer?

♀: mei tot juli

♂: mei tot juni