Female ©Pierre Oger

Harige springspin

Meer weten?

Springspinnen hebben een uitstekend zicht. Dit gebruiken ze niet alleen om prooien te lokaliseren maar speelt ook een rol bij het versieren van een vrouwtje. Zo kunnen de mannetjes vaak opvallende kleuren hebben en maken ze ritmische bewegingen (die eigenlijk wel wat op dansen lijken) tijdens de balts. Mogelijk was de Harige springspin oorspronkelijk een rotsbewoner, die zich goed aanpaste aan de uitgebreide menselijke bebouwing

Harige springspin (Hypositticus pubescens)

Web: Springspinnen maken geen web, maar gebruiken hun grote en goed ontwikkelde ogen om hun prooi van ver te spotten, dichterbij te sluipen en uiteindelijk te bespringen.

Habitat: vaak bij bebouwing: op muren, daken, hekken, maar ook op rotsen en boomstammen.

Herkennen aan:

  • kleine, gedrongen spin
  • grijsbruin tot donkerbruine kleur
  • voorlijf: meestal één opvallender lichte vlek tussen de achterste ogen

Te verwarren met:

  • Lijkt wel wat op de Huisspringspin en worden ook vaak in hetzelfde habitat aangetroffen. De Huisspringspin heeft op het voorlijf een lichte driehoek terwijl de Harige springspin daar vlekken heeft.

Grootte

♀: 4-6 mm

♂: 4-5 mm

Wanneer?

♀: mei tot augustus

♂: mei tot augustus