Female ©Gilbert Loos

Gewone panterspin

Meer weten?

Wolfspinnen zijn heel goede moeders. Ze dragen hun eicocon met zich mee aan de spintepels. Als de spinnetjes uit het ei komen, klimmen ze via de poten op het achterlijf van de moeder. Op die manier kunnen ze veilig meeliften. Dit verklaart ook sommige internet video’s waarin het achterlijf van een spin plots blijkt uiteen te spatten in tientallen spinnetjes.

Gewone panterspin (Alopecosa pulverulenta)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen.

Habitat: Komt voor in open habitats zoals tuinen, grasland, open plekken in bossen,… Kan algemeen zijn.

Herkennen aan:

  • voorlijf (donker)bruin, met in het midden een duidelijk lichtere band
  • achterlijf gelig rood tot olijfgroen met duidelijk afgelijnde hartvlek
  • poten geel/rood, donker geringd
  • ♂: donkerder van kleur, sterk contrast met lichte middenband op voorlijf

Te verwarren met:

  • verschillende andere wolfspinnen. Daarom geeft onderzoek van de voortplantingsstructuren definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 5-8 mm

♂: 6,5-11 mm

Wanneer?

♀: april tot juli

♂: april tot juli