Vrouwtje Gewone bodemkrabspin ©Pierre Oger

Gewone bodemkrabspin

Meer weten?

Krabspinnen danken hun naam aan de verlengde eerste twee poten die samen wat op scharen lijken. Ze bewegen vaak in schokjes en kunnen ook zijwaarts lopen. Als ze bewegen doen ze daarom sterk aan krabben denken!

Gewone bodemkrabspin (Ozyptila praticola)

Web: krabspinnen maken geen web, maar gebruiken hun lange eerste en tweede potenpaar om prooien te overmeesteren. Meestal slaan ze toe vanuit een hinderlaag, goed gecamoufleerd wachten ze tot een prooi langskomt.

Habitat: op de grond, in strooisellaag of soms op lage vegetatie in tuinen, parken, bossen,…

Herkennen aan:

  • donkerbruine kleur
  • voorlijf duidelijke zwarte tekening met lichtere middenband
  • achterlijf met onduidelijke tekening, maar waarbij vaak wel twee donkere streepjes opvallen, die van het midden naar de zijkant lopen.
  • poten zwart geringd

Te verwarren met:

  • verschillende andere Ozyptila-soorten, die best door onderzoek met de stereomicroscoop van mekaar onderscheiden worden.

Grootte

♀: 3-5 mm

♂: 2,5-3 mm

Wanneer?

♀: april tot september

♂: april tot september