Vrouwtje ©Rollin Verlinde

Gewone kameleonspin

Meer weten?

Krabspinnen danken hun naam aan de verlengde eerste twee poten die samen wat op scharen lijken. Ze bewegen vaak in schokjes en kunnen ook zijwaarts lopen. Als ze bewegen doen ze daarom sterk aan krabben denken! Volwassen vrouwtjes van de Gewone kameleonspin kunnen van kleur veranderen. Ze nemen de kleur aan van de bloem waarop ze zitten (wel beperkt tot wit of geel). Dit proces kan enkele dagen duren.

Gewone kameleonspin (Misumena vatia)

Web: krabspinnen maken geen web, maar gebruiken hun lange eerste en tweede potenpaar om prooien te overmeesteren. Meestal slaan ze toe vanuit een hinderlaag, goed gecamoufleerd wachten ze tot een prooi langskomt.

Habitat: komt in zonnige omgevingen voor zoals grasland, bosranden, maar ook in tuinen. Wordt heel vaak gevonden op bloemen.

Herkennen aan:

  • ♀: variabel van kleur: wit tot geel tot groenig, soms met rode strepen
  • ♂: voorlijf bruin tot zwart
  • ♂: achterlijf wit met twee donkere lengtestrepen

Te verwarren met:

  • Deze soort is bij goed toekijken eigenlijk met geen enkele andere soort te verwarren.

Grootte

♀: 9-11 mm

♂: 3-4 mm

Wanneer?

♀: mei tot augustus

♂: mei tot augustus