Dorsal view female ©Pierre Oger

Koffieboonspin

Koffieboonspin (Steatoda bipunctata)

Web: Driedimensionaal web met kriskras draden en meestal verticale draden met onderaan kleefstof tegen het grondoppervlak ("galgdraden"). Het web heeft soms een bijna matachtig uiterlijk.

Habitat: Veelal in en aan gebouwen, maar heel regelmatig in openlucht en ook wel in bv. holle bomen, ver van bebouwing. De spin verbergt zich meestal in een spleet.

Herkennen aan:

  • glanzend, koffieboonachtig uiterlijk, zeker wanneer de spin zich bij verstoring dood houdt met ingetrokken poten
  • vaak met lichte langsstreep over het midden van het achterlijf
  • mannetje met opvallend grote pedipalpen

Te verwarren met:

  • bij goed toekijken niet echt met andere soorten te verwarren.

Grootte

♀: 4,5-7mm

♂: 4-5,5mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: april tot november