Vrouwtje ©Michel Vuijlsteke

Huissteatoda

Meer weten?

Komt meestal niet algemeen voor.

Huissteatoda (Steatoda triangulosa)

Web: Driedimensionaal web met kriskras draden en meestal verticale draden met onderaan kleefstof tegen het grondoppervlak ("galgdraden"). Het web heeft soms een bijna matachtig uiterlijk.

Habitat: Veelal donkere plaatsen in gebouwen, maar in tegenstelling tot de Grote steatoda, ook op drogere plaatsen, zoals droge zolders, of in huiskamers, vaak aan de onderkant van meubels, waar je dan ook de eicocons aantreft. Ook regelmatig in openlucht aan soliede structuren te vinden. De spin verbergt zich meestal in een spleet.

Herkennen aan:

  • lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf zijn vrijwel altijd aanwezig
  • poten vaak lichter gekleurd en met een meer of minder duidelijke ringtekening

Te verwarren met:

  • onderscheidt zich van de Grote steatoda onder andere doordat de lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf mekaar raken.

Grootte

♀: 3,5-7mm

♂: 3,5-5mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: juni tot oktober