Vrouwtje langgerekt langs plantenstengel ©Johan Van Hoecke

Schaduwstrekspin

Meer weten?

Bij gevaar gaat de Schaduwstrekspin langgerekt langs een plantenstengel zitten of hangen waardoor ze bijna onzichtbaar wordt.

Schaduwstrekspin (Tetragnatha montana)

Web: wielweb met een open centrum

Habitat: kan frequent gevonden worden op beschaduwde oevers, maar ook in struiken van tuinen en parken. Minder aan water gebonden dan de Gewone strekpin.

Herkennen aan:

  • langgerekt lichaam met lange poten
  • ♂: verlengde kaken (cheliceren)
  • voorlichaam en poten bruin (poten vaak met donkere stippen)
  • achterlijf gelig, donkergrijs tot groen, vertakte tekening met gouden schijn.

Te verwarren met:

  • lijkt goed op de Gewone strekspin (Tetragnatha extensa) De onderkant van het voorlichaam (sternum) heeft bij de Schaduwstrekspin een egale kleur. Bij de Gewone Strekspin is er een duidelijke lichte middenvlek.

Grootte

♀: 7-13 mm

♂: 6-8 mm

Wanneer?

♀: Mei tot Juli

♂: Mei tot Juli