Vrouwtje in rusthouding ©Danny Declercq

Kraamwebspin

Meer weten?

Voor de paring vangt het mannetje van de Kraamwebspin een vlieg, maar eet hij die niet op. Integendeel, hij omwikkelt zijn prooi met zijde en maakt er een geschenk van voor het vrouwtje. Tijdens het uitpakken en opeten van de prooi is het vrouwtje afgeleid en is het veilig voor het mannetje om te paren. Soms geeft het mannetje zelfs een vals geschenk: een lege vlieg of een stuk bloem. Het vrouwtje draagt de eicocon rond in de kaken (wolfspinnen doen dit aan de spintepels). Wanneer de eitjes bijna uitkomen, maakt het vrouwtje een koepelvormig kraamweb. Hierin bewaakt ze de eicocon en de uitgekomen jongen.

Kraamwebspinnen (Pisauridae)

 

Kraamwebspin (Pisaura mirabilis)

Web: de Kraamwebspin maakt geen web, maar is een actieve jager die met behulp van de gifkaken en poten de prooi vastgrijpt.    

Habitat: vaak in open habitats met eerder hoge kruidenvegetatie zoals wegbermen, ruigere graslanden, bosranden, maar ook in de tuin op bijvoorbeeld langer gras. 

Hoe herkennen:

  • grote spin met langwerpig lichaam
  • kleur geelbruin tot grijsbruin
  • abdomen met variabele kleur. Meestal met lichte middenstreep met ernaast donkere golvende banden.
  • voorlichaam met dunne lichte middenstreep die eindigt in een fijn pluimpje

Te verwarren met:

  • de Kraamwebspin heeft een heel typerend uiterlijk waardoor ze gemakkelijk te herkennen is.

Grootte

♀: 11-15 mm

♂: 10-13 mm

When?

♀: mei tot augustus

♂: mei tot juli